1. دریافت نامه توسط سازمان
2. صدور دستور توسط رئیس سازمان
3. ثبت رایانه ای توسط دبیرخانه
4. ارجاع به معاون یا مدیر مربوطه
5. بررسی اولیه و صدور دستور توسط معاون یا مدیر مربوطه به کارشناس مربوطه جهت اقدام
6. بررسی توسط کارشناس و تنظیم پاسخ مناسب
7. ارجاع به معاون یا مدیر مربوطه جهت تأیید
8. ارجاع به رئیس سازمان جهت تأیید نهایی
9. ثبت رایانه ای توسط دبیرخانه
10. ارسال به ارگان ذیربط و یا دریافت حضوری توسط متقاضی
 
**مدت زمان انجام فرایند حداکثر 4 روز کاری**
*جهت پیگیری نامه به واحد دبیرخانه مراجعه شود*
نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
اولویت شما برای کسب اطلاعات از اقدامات سازمان کدام گزینه است؟
پیوندها

آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۲۳۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۷۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۲۸۷۹۹ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز می باشد