لطفا جهت تسریع در انجام امور پذیرش، فرم زیر را دریافت و تکمیل نموده و در هنگام پذیـرش حضـوری همـراه داشته باشید. شما همچنین
می توانید به صورت غیرحضوری از طریق تماس تلفنی نوع و تعداد آزمایشات خود را مشخص نموده و از تـاریخ تحـویل نمـونه خـود متناسب
با برنامه آزمایشگاه مطلع گردید. 
آدرس محل پذیرش نمونه:
شیـراز، بلوار استقلال، نبش کوچه 36، سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز،  طبقه اول  اتاق 6 ،  واحد پردازش و صنایع تبدیلی
36499236-40 ( داخلی 231 )

فرم پذیرش


 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

تلفن تماس :36499242 - 071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30

 آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳