جمع آوری پسماند پزشکی

به استناد ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20‏/2‏/83 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 5‏/5‏/84، علی رغم اینکه شهرداری ها وظیفه قانونی در قبال پسماندهای پزشکی ویژه ندارند، به علت عدم تجهیز بعضی از مراکز بیمارستانی، درمانی و تشخیص طبی به دستگاه های سترون ساز، به منظور جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیر و رعایت بهداشت عمومی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از سال 1378 طبق مجوز دفن کارگروه مدیریت پسماند استان در راستای ارتقاء وضعیت محیط زیست و بهداشت جامعه اقدام به اجراء موقتی سیستم مدیریت خاصی به منظور کنترل پسماندهای پزشکی ویژه نموده است. دراین سیستم پسماندهای پزشکی ویژه در مراکز تولیدکننده بصورت اصولی جداسازی شده و توسط سطلهای زردرنگ چرخدار مخصوص به اتاقک نگهداری موقت آن مرکز انتقال می یابد. سپس طبق برنامه مشخص بوسیله خودروهای مخصوص سازمان به جایگاه ویژه دفن پسماندهای پزشکی ویژه در برمشور حمل می گردد. شایان ذکر است که در سال 98 تعداد 696 مرکز درمانی تحت پوشش این سازمان قرار گرفته که در مقایسه با سال 97 ، 16 درصد افزایش یافته است.
 

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۱۲۰۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

شماره تماس : 40-36499236-071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳