پایش منابع آب زیرزمینی

به منظور اطمینان از کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب های زیر زمینی در سایت دفن برمشور ،پایش مستمر کیفیت آب چاههای حریم سایت دفن و کنترل گسترش آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی ناشی از آن، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. این برنامه با اهداف تعیین وکنترل گسترش آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی منابع آب حریم سایت دفن، بررسی وضعیت کیفی آب چاه های حریم سایت دفن از نظر شرب وآبیاری، پایش مستمر کیفیت آب چاهها، از سال  1387 تاکنون آغاز و آزمایشات در فصول 4 گانه و مطابق با برنامه زمان بندی شده توسط آزمایشگاه مرجع  انجام می گردد. در این آزمایشات پارامترهای مهم از جمله : هدایت الکتریکی، اسیدیته، مواد جامد محلول، سختی و ... اندازه گیری می شود.

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۶۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

شماره تماس : 40-36499236-071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳