پایش منابع آب زیرزمینی

به منظور اطمینان از کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب های زیر زمینی در سایت دفن برمشور ،پایش مستمر کیفیت آب چاههای حریم سایت دفن و کنترل گسترش آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی ناشی از آن، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. این برنامه با اهداف تعیین وکنترل گسترش آلودگی های بهداشتی و زیست محیطی منابع آب حریم سایت دفن، بررسی وضعیت کیفی آب چاه های حریم سایت دفن از نظر شرب وآبیاری، پایش مستمر کیفیت آب چاهها، از سال  1387 تاکنون آغاز و آزمایشات در فصول 4 گانه و مطابق با برنامه زمان بندی شده توسط آزمایشگاه مرجع  انجام می گردد. در این آزمایشات پارامترهای مهم از جمله : هدایت الکتریکی، اسیدیته، مواد جامد محلول، سختی و ... اندازه گیری می شود.

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۱۰۹۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
اولویت شما برای کسب اطلاعات از اقدامات سازمان کدام گزینه است؟

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۱۳۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۴۰۸۸۳ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز می باشد