عنوان : گروه : از تاریخ : تا تاریخ :
 
استعلام بهای خرید سم :
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - استعلام بهای خرید سم
 
استعلام بهای خرید لوله پلی اتیلن :
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ - استعلام بهای خرید لوله پلی اتیلن
 
استعلام بهای خرید 5000 تن ماسه شسته استاندارد جهت زهکشی سلول شماره 4 سایت دفن برمشور :
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ - استعلام بهای خرید 5000 تن ماسه شسته استاندارد جهت زهکشی سلول شماره 4 سایت دفن برمشور
 
استعلام بهای خرید خرید 1200 تن سنگ قوار شده مناسب دیوارچینی سنگی و600 تن ماکادوم جهت زهکشی کف سلول شماره 4 دفن پسماند :
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ - استعلام بهای خرید خرید 1200 تن سنگ قوار شده مناسب دیوارچینی سنگی و600 تن ماکادوم جهت زهکشی کف سلول شماره 4 دفن پسماند
 
عملیات برق رسانی به کارخانه پردازش سایت نخاله ساختمانی کیان آباد :
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ - عملیات برق رسانی به کارخانه پردازش سایت نخاله ساختمانی کیان آباد