فرایند درخواست بازدید از تاسیسات اجرایی سازمان

 
1. ارائه نامه درخواست بازدید به همراه فرم تکمیل شده پیوست از دانشگاه یا موسسه ذیربط به سازمان.
2. صدور مجوز توسط رئیس سازمان.
3. ثبت رایانه ای توسط دبیرخانه.
4. ارجاع نامه به اداره برنامه ریزی و حراست.
5. ارجاع نامه توسط رئیس اداره برنامه ریزی به کارشناس مربوطه و دستور جهت انجام هماهنگی بازدید (درصورت امکان).
6. بررسی تاریخ و جزییات بازدید و هماهنگی با واحدهای مربوطه.
7. تماس با نماینده دانشجویان و انجام مذاکره جهت نهایی شدن تاریخ و ساعت بازدید.
8. حضور کارشناسان مربوطه در تاریخ مقرر در مکان تعیین شده و ارائه توضیحات مورد نیاز، بروشور و ...
   توجه: 
  • امکان بازدید از محل دفن پسماندها برای افراد زیر 12 سال ممنوع می باشد.
  • در صورت مساعد نبودن شرایط جوی و یا هر گونه شرایط اضطراری برنامه بازدید لغو خواهد شد.
**مدت زمان انجام فرایند حداکثر سه روز کاری**
*جهت پیگیری نامه به واحد دبیرخانه مراجعه شود*

دریافت فرم درخواست بازدید ( پیوست 1 )

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۸۹۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

شماره تماس : 40-36499236-071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳