فرایند پاسخگویی به مکاتبات ارسالی به سازمان

1. دریافت نامه توسط سازمان
2. صدور دستور توسط رئیس سازمان
3. ثبت رایانه ای توسط دبیرخانه
4. ارجاع به معاون یا مدیر مربوطه
5. بررسی اولیه و صدور دستور توسط معاون یا مدیر مربوطه به کارشناس مربوطه جهت اقدام
6. بررسی توسط کارشناس و تنظیم پاسخ مناسب
7. ارجاع به معاون یا مدیر مربوطه جهت تأیید
8. ارجاع به رئیس سازمان جهت تأیید نهایی
9. ثبت رایانه ای توسط دبیرخانه
10. ارسال به ارگان ذیربط و یا دریافت حضوری توسط متقاضی
 
**مدت زمان انجام فرایند حداکثر 4 روز کاری**
*جهت پیگیری نامه به واحد دبیرخانه مراجعه شود*

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۴۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

شماره تماس : 40-36499236-071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳