پاسخگویی به درخواست امحاء

1. ارائه درخواست امحاء پسماند از نهاد یا شرکت مربوطه
2. صدور دستور توسط رئیس سازمان
3. ثبت رایانه ای توسط دبیرخانه
4. ارجاع نامه به اداره برنامه ریزی 
5. ارجاع نامه توسط رئیس اداره برنامه ریزی به کارشناس محیط زیست و دستور جهت انجام بازدید میدانی
6. مذاکره با ارگان مربوطه و تعیین زمان و مکان بازدید
7. بازدید از مکان ذخیره پسماند و تعیین نوع و حجم پسماند و بررسی قابلیت دفن آن ها
7-1.در صورتی که پسماند قابل دفن در سایت باشد:
     1. هماهنگی با معاونت پردازش و دفع پسماند توسط واحد برنامه ریزی و ارائه گزارش بازدید
     2. ارجاع نامه به واحد درآمد (جهت اخذ هزینه های مربوطه) و همچنین اداره دفن(جهت دفن پسماند)
7-2. در صورتی که پسماند قابل دفن نباشد (پسماندهای مخاطره آمیز):
     1. مکاتبه با نهاد مربوطه و اعلام عدم امکان دفن در سایت ( در این صورت متقاضی جهت دفع پسماندها می بایست به اداره کل محیط زیست فارس مراجعه نماید.)
*منظور پسماندهای غیر خانگی، دارویی، شیمیایی (غیر از صنعتی) می باشد.
**مدت زمان انجام فرایند حداکثر 4 روز کاری**
*جهت پیگیری نامه به واحد دبیرخانه مراجعه شود*

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۱۵۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
اولویت شما برای کسب اطلاعات از اقدامات سازمان کدام گزینه است؟

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۱۲۵
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۴۰۸۷۴ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز می باشد