اهداف آزمایشگاه

در واقع تکیه و تمرکز بر فرایند تولید علم، تبدیل آن به فناوری و در نهایت تولید محصول، مایه برتری و توان اقتصادی جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و قدرتمند در عرصه جهانی است. اما آنچه که پویایی این جوامع دانش بنیان را تضمین می کند مدیریت خلاق و روزآمد آن بوده و از این رو خود این فرایند نیز به عنوان موتور محرکه پیشرفت دائماً مورد تحلیل، تحقیق و نقد قرار می گیرد؛ به بیان دیگر بهره وری هرچه بیشتر این فرایند به نحوی که پاسخگوی مقتضیات و نیازهای روز باشد از اهداف بنیادین مدیران چنین جوامع دانش بنیان و پژوهش محوری است. ایده آزمایشگاه تخصصی مدیریت پسماند شیراز نیز برآمده از رویکردی نقادانه و تحلیلی به موضوع فوق در دهه اخیر است. از اهداف کلی تأسیس آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • ایجاد همبستگی هرچه بیشتر فعالیت های سایت مدیریت پسماند و انطباق برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت سازمان با یافته های علمی و آزمایشگاهی.
  • بررسی امکان نشت شیرابه به آب های زیر زمینی با انجام آزمایش بر روی نمونه آب چاه های اطراف سایت
  • بررسی کیفیت آب چاه های اطراف سایت به منظور آبیاری فضای سبز واقع در سایت
  • انجام آزمایش جهت بررسی و بهبود کیفیت کود کمپوست از بعد اقتصادی و زیست محیطی
  • بررسی میزان آلودگی شیرابه به منظور تحلیل نتایج حاصل جهت کم خطر سازی و یا تصفیه پذیری شیرابه
  • آنالیز فیزیکی پسماند ورودی به کارخانه جهت اخذ تصمیم گیری های مناسب
  • حرکت به سمت گسترش فعالیت ها و کسب اعتبار در بین ارگان ها و مراکز علمی و دانشگاهی با پذیرش نمونه از سوی آنها و انجام آنالیز های مورد نیاز با دقت و تخصص بالا.

منبع : سازمان مدیریت پسماند
۳۰۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رییس سازمان
روح اله خوشبخت
روح اله خوشبخت

شماره تماس : 40-36499236-071
ملاقات مردمی : دو شنبه ها 11 تا 12:30آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳